Детская Школа Искусств ДШИ №6

Одесса

Архив распоряжений 2011-2014

Приказы Распоряжения 


 

 Н А К А З   № 31 по дитячій школі мистецтв № 6  від 01.09.12   м. Одеса   

Про розмір плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) м. Одеси   на                      2012-2013 навчальний рік   

НАКАЗУЮ:

Згідно наказу Управління культури та туризму від 24.02.2012 р. № 4/1 установити щомісячну батьківську плату за навчання у наступному розмірі:

 • фортепіано  – 100
 • струнно – смичкові інструменти  – 80
 • гітара  – 100
 • фольклорне відділення  – 50
 • хоровий клас  – 80
 • клас сольного співу  – 100
 • хореографічні відділи шкіл  – 80
 • театральні відділи шкіл  – 95
 • естрадне відділення  – 100
 • художні відділи шкіл  – 80

2. Звільнити від оплати за навчання:

 • дітей із багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей – інвалідів, дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 
 • дітей, які віднесені до І та ІІ категорії, згідно з Законом України “Про  статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 
 • дітей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків

3. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою

Директор /Кушнаренко Г.І./


Н А К А З № 29 по дитячій школі мистецтв № 6 від 28.08.12 м. Одеса  

Про затвердження структури 2012-2013 навчального року 

НАКАЗУЮ: 
 
На підставі листа Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 23.05.2012р. №№ 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012-2013 навчального року, та наказу управління культури та туризму № 30 від 28.08.2012 р.  

1) Встановити тривалість (2012-2013) навчального року для всіх класів ДШМ № 6 з 1 вересня по 31 травня за семестровою системою: 

- І семестр  – 1 вересня по 28 грудня; 
- П семестр – 14 січня по 31 травня.

2) Протягом навчального року встановити канікули:
- осінні    – з 29 жовтня по 04 листопада; 
- зимові   – з 29 грудня по 13 січня; 
- весняні – з 25 березня по 31 березня

 Директор  /Кушнаренко Г.І. /
Про розмір плати за навчання у 2016 – 2017 навчальному році

КПНЗ «Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси» 

Н А К А З № 3  від 27.01.16

§ 1

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 р. №260 «Про встановлення розміру оплати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», та на підставі наказу Департаменту культури та туризму Одеської міської ради від 26.01.2016 р. № 3

НАКАЗУЮ:

1. Встановити з 1 лютого 2016 року щомісячну батьківську плату за навчання у наступному розмірі:

- фортепіано – 135 грн.

- гітара – 150 грн.

- сольний спів – 150 грн.

- струнно – смичкові інструменти – 120 грн.

- хоровий клас – 120 грн.

- хореографічний відділ – 130 грн.

- театральний відділ– 130 грн.

- естрадний відділ – 130 грн.

- художній відділ – 130 грн.

- баян, акордеон – 90 грн.

- домра, балалайка, бандура – 90 грн.

- клас народної музики – 90 грн.

2. Право на безплатне навчання мають діти з багатодітних сімей, діти – інваліди, діти – сироти, діти позбавлені батьківського піклування та інші категорії осіб, пільги для яких встановлені Законами України.

3. Вважати таким, що втратив чинність наказ департаменту культури та туризму Одеської міської ради від 07.08.2014р. № 29 «Про розмір плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) м. Одеси у 2014 – 2015 навчальному році».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора по Н-В роботі Власополову І.Г. та на бухгалтера Демішеву Н.О.


Про затвердження структури 2015 – 2016 навчального року у ДШМ № 6

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 р. № 1/9-253 «Про структуру 2015 – 2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

НАКАЗУЮ:

1) Встановити тривалість 2015-2016 навчального року для всіх класів ДШМ № 6

з 1 вересня по 28 травня за семестровою системою:

- І семестр – 1 вересня по 26 грудня;

- П семестр – 18 січня по 28 травня.

2) Протягом навчального року встановити канікули:

- осінні – з 26 жовтня по 30 жовтня;

- зимові – з 28 грудня по 15 січня;

- весняні – з 28 березня по 01 квітня

3) Здійснювати організацію навчально - виховного процесу у ДШМ № 6 за семиденним робочим тижнем.

4) Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Підстава: наказ департаменту культури та туризму

від 18.08.2015р. № 40П Л А Н НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 6 м. Одеси»

НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

                                                                        РОБОТИ ШКОЛИ:

1. Вдосконалення навчально - виховного процесу на засаді комплексного підходу до питань виховання та освіти учнів.

2. Формування світогляду, професійної майстерності юних виконавців. 

3. Виховання активних пропагандистів музики.

4. Зміцнення матеріально – технічної бази.

5. Зміцнення трудової дисципліни школи.

З метою здійснення основних напрямків роботи, до плану школи

включено:

- Тематична робота щодо вивчення досвіду викладачів, семінарські

заняття з методичних питань на відділах та за планом відділу учбових

закладів та методики навчання облдержадміністрації.

- Підготовка методичного матеріалу до публікації у журналі «Мистецький

простір» протягом року.

- Методичні доповіді, анотації, відкриті уроки, академічні концерти, заліки,

методичні роботи викладачів школи з удосконалення учбових програм та

розробки нових учбових програм, виконавчі семінари.

- Участь викладачів школи у педагогічних читаннях, конференціях, семінарах

для викладачів шкіл естетичного виховання

- Участь учнів школи у міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних

фестивалях, конкурсах, оглядах.

- Проведення контрольних уроків згідно плану.

- Придбання інтерактивної дошки для теоретичних класів.

- Придбання концертного роялю.

- Придбання меблів для учбових класів.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1. Затвердження шкільного плану роботи. 28.08.15р. зас.директора з н.р.

2. Затвердження індивідуальних планів роботи. 21-28.08 зав. відділами

3. Визначення строків проведення академічних

концертів. 21-28.08 зав. відділами

4. Затвердження строків проведення перевідних

та випускних іспитів. 21-28.08 зас.директора з н.р.

5. Затвердження випускних програм 01.10.15р. Зав. відділами

зас.директора з н.р.

6. Проведення заходів відносно набору 10.09.15р. викладачі

учнів («День відкритих дверей») травень школи

                                                                                                МЕТОДИЧНА РОБОТА

1. Методичні засідання відділів: фортепіанний, ІІІ вівторок місяця

теоретичний, фольклорний, вокально-хоровий, ІІ середа місяця зав. відділами

струнний відділ, відділ ОТМ, театральний ІІ понеділок місяця

2. Проведення академічних концертів з фаху. Листопад зав. відділами

грудень 3. Проведення академічних концертів

з додаткових інструментів. травень зас.директора з н.р.

4. Залік по гамам. лютий зав. ф-ним відділом

Зінченко О.М.

5. Технічні заліки. жовтень зав. відділами

6. Проведення академічного концерту з зав. ф-ним відділом

ансамблю та акомпанементу. грудень Зінченко О.М.

7. Проведення контрольних уроків з зав. теорет. відділом

сольфеджіо, історії мистецтв. грудень Алтухова Д.А.

8. Проведення підсумкових уроків з зав. теорет. відділом

сольфеджіо, історії мистецтв. травень Алтухова Д.А.

9. Проведення перевідних іспитів. квітень зав. відділами

травень зас.директора з н.р.

10.Прослуховування учнів випуск- грудень

ного класу квітень зав. відділами

11. Прослуховування учнів І класу. січень

лютий зав. відділами

12. Проведення випускних іспитів. травень Директор

ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

ТА ВИКОНАВЧОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

1. Робота семінарів по вивченню

педагогічного репертуару. П середа зав. відділами

2. Робота вокального ансамблю щопонеділка зав. вок.-хорового відділу

Нестеренко Г.В.

3. Робота оркестру викладачів щонеділі кер. Кушнаренко Г.І.

та учнів школи. диригент Петкова І.В.

4. Проходження викладачами «Курсів

підвищення кваліфікації».

5. Атестація викладачів 26.03.2016р. дир. Кушнаренко Г.І.

6. Доповіді та методичні розробки:

а) Доповідь за темою: вересень 2015 р. зав. вок.-хорового відділу

«Методика вокально-хорового виховання Нестеренко Г.В.

в дитячому колективі»

б) Доповідь за темою «Робота над музичним

твором» 23.09.15р. вик. Гайдук Г.П.

в) Доповідь за темою:

«Майстри української мультиплікації та 09.09.15р. вик. Пушкарьова І.А.

різні техніки мультиплікації»

г) Доповідь за темою: жовтень 2015 р. вик. Арутюнян А.А.

« Мутація дитячого голосу.

Проблеми вокалізації»

д) Доповідь за темою: «Про педагогічні

принципи Г. Нейгауза» 22.10.15р. вик. Первакова Л. А.

є) «Видатні пам`ятники української 11.11.15 вик. Шулянська Л.Г.

архітектури»

ж) Доповідь за темою: «Робота над

поліфонічними творами в ДШМ» 21.01.16р. вик. Гільченко К.О.

з) Доповідь за темою: березень вик. Савіна Л.Ф.

«Театральні етюди, як джерело творчої уяви»

і) Анотація збірки Н.Королькової 18.02.16р. вик. Артюхова Т. Г.

«Нотна азбука».

к) Доповідь за темою: лютий 2016 р. вик. Качур Н.В.

«Значення вокальних вправ у хоровому звучанні.

Види розспівування»             

л) «Декоративно-прикладнє мистецтво 10.02.16р. вик. Алтухова Д.А

України»

м) Доповідь за темою: «Робота 21.04.16р. вик. Коваль Л. М.

концертмейстера у хоровому класі»

н) «Розвиток гармонічного слуху 13.04.16р. вик. Горлачьова Т.Г.

на прикладах будови та слухового

аналізу ланцюжків акордів в ладу»


о) Методичні розробки та складання методичних таблиць за темами:

- Види мультіпликації на зразках 8.10.15р. вик. Пушкарьова І.А

українських майстерів

- Видатні скульптори України 12.11.15р. вик. Горлачьова Т.Г.

- Українська архітектура 11.03.16р. вик. Шулянська Л.Г

- Українське Декоративно-прикладне 08.04.16р. вик. Алтухова Д.А.

мистецтво України

п) Доповідь за темою: травень 2016 р. вик.Нестеренко Г.В.

«Особливості роботи над двоголоссям в класі

вокального ансамблю»

7. Відкриті уроки:

а) Вiдкритий урок з ученицею 5 кл. Шепель В. вересень вик. Бiлокурова Л.Б.

б) Відкритий урок з соль з учнями 5 класу 23.10.15р. вик. Алтухова Д.А.

в) Відкритий урок з композиції 21.10.15р. вик. Тімохова Л.В.

за темою: «Бабине літо» (3 клас) вик. Школьник С.О.

г) Відкритий урок з учнями класу гітари листопад вик. Мурза Л.А.

в.о. доцента ОНМА ім. А.В. Нежданової Хорошавіної О.А.

д) Відкритий урок з народної листопад вик. Русс Н.М.

хореографії з учнями 4 кл.

є) Відкритий урок з сучасної листопад вик. Кошельник А.В.

хореографії з учнями 4 кл.

ж) Відкритий урок з уч.4кл.Левченко Т. листопад вик. Ісаханова А.С.

з) Відкритий урок викладача-методиста 19.11.15р. вик. Первакова Л.А.

ОУМК їм.К.Ф. Данькевича Резнік Д.Б.

і) Відкритий урок з муз.літ з уч.4 кл. 17.12.15р. вик. Шулянська Л.Г.

к) Відкритий урок з учнем 27.01.16р. вик. Мурза Л.А.

молодшого класу

л) Відкритий урок з уч. 5кл.Дмітрієвою Л. лютий вик. Босеряшвілі Л.П.

м) Відкритий урок з ансамблем гітаристів 24.02.16р. вик. Кузьменко О.І.

н) Відкритий урок з учнем молодшого класу

у класі гітари 23.03.16р. вик. Ворохобіна К.Д.

о) Відкритий урок з учнями 2кл. Мороз Д. 17.03.16р. вик. Соколова Т.А.

п) Відкритий урок з оригамі. Колективна робота,

мозаїка «Квіти для матусі» 01.03.16р. вик. Медведєва Л.І.

р) Відкритий урок з іст.мист.з уч.6 кл. 16.03.16р. вик. Горлачьова Т.Г.

с) Відкритий урок з ліплення 1 клас. 13.04.16р. вик. Леховець О.Р.

Ліплення з солоного тіста «Казкові пташки»

т) Відкритий урок з учнем старшого класу

в класі баяну 27.04.16р. вик. Петкова І.В.

8. Анотації збірок:

а) Анотація збірки Н.Королькової

«Нотна азбука», 18.02.16р. вик. Артюхова Т. Г.

б) Анотація збірки Францескевич І.В.

«О’бєднуючи музикою» березень 2016 р. вик. Францескевич І.В.

9. Школа вокальної майстерності.

1. «Традиції одеського вокального мистецтва. зав. вок.-хорового відділу

Майстер-клас завідуючої з художньої інтерпретації Нестеренко А.В.

кафедри сольного співу ОНМА ім. А.В.Нежданової вик. Францескевич І.В.

професора Поліванової Г.А. 15.10.2015 р. вик. Качур Н.В.

2. Театралізована постановка вик. Францескевич І.В.

дитячої опери М.Лисенка вик. Нестеренко А.В.

«Коза-Дереза» грудень 2015 р. вик. Качур Н.В.

3. Майстер-клас з вокальної

майстерності завідуючої школи

педагогічної практики ОНМА зав. вок.-хорового відділу

ім. А.В. Нежданової доцента Нестеренко Г.В.

кафедри сольного співу вик. Качур Н.В.

Джулай Г.А. 20.11.2015р. вик. Францескевич І.В.

4. Концерт студентів

кафедри сольного співу

ОНМА ім. А.В.Нежданової зав. вок.-хорового відділу

та учнів класу сольного співу Нестеренко Г.В.

шкіл естетичного виховання вик. Францескевич І.В.

міста травень 2016 вик. Качур Н.В.

10. Виконавчі семінари:

а) Робота вокального ансамблю щопонеділка зав. вокального від-лу

викладачів протягом року Нестеренко Г.В.

б) Виконавчий семінар викладачів зав.ф-ного від-лу

ф-ного відділу за темою: 17.09.15р. Зінченко О.М.

«Розвиток дрібної техніки у молодших классах».

в) Виконавчий педагогічний семінар грудень зав.струн. від-лу

викладачів струнного відділу за темою: Білокурова Л.Б.

«Робота над різноманітними видами техніки правої

руки при виконанні етюдів».

г) Виконавчий семінар викладачів 24.12.2015р. зав.фолк.від-лом

фольк. відділу за темою: «Робота над етюдами» Мурза Л.А.

д) Виконавчий педагогічний семінар: березень 2016р. зав.струн. відділу

«Робота над вібрацією при виконанні Білокурова Л.Б.

творів кантиленного характеру».

є) Виконавчий семінар викладачів відділу 25.05.16р. зав.фолк.від-лом

за темою «Робота над творами малої форми» Мурза Л.А.

ж) Виконавчий семінар викладачів відділу 21.05.15р. зав.ф-ного від-лу

за темою: «Фортепіані концерти в репертуарі ДШМ». Зінченко О.М.

11. Участь у ІІ Міжнародній конференції 07-10.10.15р. дир. Кушнаренко Г.І.

12. Участь у педагогічних конференціях семінарах, конкурсах,

фестивалях:

- викладачів та концертмейстерів листопад 2015р. зав.ф-ного від-лу

фортепіанного відділу. Зінченко О.М.

- викладачів театрального відділу вересень 2015р. зав.театр. від-лу

Столярський Ю.І.

- викладачів струнно-смичкових жовтень 2015р. зав.струн. від-лу

інструментів Білокурова Л.Б.

- викладачів теоретичних дисциплін. жовтень 2015р. зав.теорет. від-лу

Алтухова Д.А.

- викладачів відділів народних жовтень 2015р. зав.фолк.від-лом

інструментів педагогічної конференції по секціях. Мурза Л.А.

- викладачів хореографічного

відділення у семінарському занятті. жовтень 2015р. зас.директора з н.р.

- викладачів образотворчого відділу. жовтень 2015р. зав. від-лом ОТМ

листопад 2015р. Тімохова Л.В.

- участь у семінарському занятті на базі січень 2016р. зав. від-лом ОТМ

ОХУ викладачів образотворчого відділу Тімохова Л.В.

- участь у семінарському занятті на базі березень 2016р. зав. від-лом ОТМ

ОХТУ викладачів образотворчого відділу Тімохова Л.В.

- участь у педагогічній конференції для жовтень 2014р. зав. вок. від-лом

викладачів вокально-хорових дисциплін Нестеренко Г.В.

11. Виставка дитячої творчості у ДШМ №6 вересень вик-чі від-луОТМ

«Казковий світ»

10. Виставка дитячої творчості «Щедра осінь» жовтень вик-чі від-луОТМ

11. Участь у 4 відкритому міському конкурсі листопад Білокурова Л.Б.

«Юний віртуоз» - уч.3кл.Щербаков І. уч. 6кл.Макарова Д

12. Участь у V відкритому міському конкурсі листопад зав.ф-ним від-ом

«Юний віртуоз». Зінченко О.М.

13. Виставка дитячої творчості у ДШМ №6

«Зимові барви» грудень вик-чі від-луОТМ

14. Участь у ХІІ обласному фестивалі учнів грудень Білокурова Л.Б.

молодших класів «Струмочки» - вик. Босеряшвілі Л.П.

ансамблі скрипалів та віолончелістів.

15. Участь у ХІ обласному фестивалі «Струмочки» зав.ф-ним від-ом

учнів грудень Зінченко О.М.

16. Участь у Всеукраїнському грудень, 2015 р.

конкурсі вокалістів квітень 2016 р. викл.вок. відділу

«На гребені хвилі»

17. Участь у всеукраїнському конкурсі

« Об’єднаймося ж, брати мої», січень вик-чі від-луОТМ

присв. Т.Г.Шевченко

18. Участь у конкурсі «Кожен спроможен

випробувати себе» номінація

«художник-ілюстратор лютий вик-чі від-луОТМ

19. Участь у обласному конкурсі солістів - березень вик. Босеряшвілі Л.П.

Учнів струнно-смичкового від.

Дмітрієва Л.,Левченко Т. вик. Ісаханова А.С.

20. Виставка рушників та вишиванки спільно

з фольклорним відділом березень викладачі відділів

21. Участь у XХІ Всеукраїнському конкурсі березень 2015р. вик.Мурза Л.А.

виконавців на народних інструментах вик. Мурза О.А.

«Провесінь» (м. Кіровоград)

22. Всеукраїнський конкурс березень вик. Тімохова Л.В.

«Греція очима дітей» вик. Леховець О.Р.

23. Показ вистави «Золоте правило» березень вик. Савіна Л.Ф.

у Дитячій міський бібліотеці м.. Крупської

24. Виставка :«Весна іде, красу несе…» березень вик-чі від-лу ОТМ

у ДШМ №6

25. Показ вистави «Лоскутик» у ЗОШ№5 березень вик. Столярський Ю.І.

26. Участь в обласному конкурсі оркестрів березень вик. Кузьменко О.І.

народних інструментів ДМШ та ДШМ

27. Участь у обласному конкурсі ф-ної музики березень зав.ф-ним від-лом

«Classic QUEST- 2016» Зінченко О.М.

28. Участь у VІ відкритому фестивалі-конкурсі березень зав.ф-ним від-лом

«Крок до успіху» Зінченко О.М.

29. Показ вистави «Проти кого дружимо» квітень вик. Савіна Л.Ф.

у ЗОШ№5

30. Участь у обласному огляді учнів старших квітень зав.ф-ним від-лом

класів ф-ного відділу Зінченко О.М.

31. Участь у VII муніципальному відкритому травень зав.відділами

фестивалі-конкурсі «Фонтанська весна»

32. «Естетичне виховання учнів - крок до майбутнього».

Проведення спільних лекцій-бесід вик. Школьник С.О.

з учнями ЗООШ № 5, спрямованих на вик. Алтухова Д.А.

розвиток логіки мислення та отримання вик. Пушкарьова І.А.

естетичних орієнтирів. вик. Горлачьова Т.Г.

Теми: вик. Шулянська Л.Г.

1.Знайомство та привітання листопад

2.Зникнувший світ, захоплююча палеонтологія листопад

3.Зникнувший світ ( закінчення ) грудень

4.Новорічна мандрівка грудень

5.Музи частина 1-а січень

6.Музи частина 2-а січень

7.Від 2-х до 5 (в перекладі з дитячої мови на дорослу) лютий

8.Казки Андерсена лютий

9.Казки Андерсена (продовження) березень

10.Казки Андерсена (закінчення) березень

11.Басні Крилова (мислити вголос) квітень

12.Гра у рими квітень

13.Добро і зло від «А» до «Я» травень

14.Гра на казки Шарова травень

ВИКОНАВЧА РОБОТА

1. Робота педагогічного фольклорного неділя кер. Кушнаренко Г.І.

ансамблю. вик. Петкова І.В.

2. Робота педагогічного вокального

ансамблю. понеділок кер. Нестеренко Г.В.

3. Педагогічні виконавчі семінари. за планами відділів Зав. відділами

4. Участь викладачів та учнів вiддiлу протягом учб.року всі викл.відділів

у святкових, звітних, та шефських

концертах школи.

5. Участь у міському фестивалі-

конкурсі «Юні голоси Одеси» грудень 2015 р. викладачі відділу

6. Концерт учнів та викладачів 02.10.15р. викл. Нестеренко Г.В.

присвячений «Дню вчителя». викл. Савіна Л.Ф.

7. Показ вистави Л.Тітової вересень вик. Столярський Ю.І.

«Вельмишановний Тузик»

для учнів ЗОШ№ 5

8. Показ вистави «Вовк, лиса та семеро козенят»

у дитячому садку №88 жовтень вик. Савіна Л.Ф.

9. Участь у Міжнародному фестивалю – жовтень вик. Русс Н.М.

конкурсі «Планета зірок» вик. Кошельник А.В.

10. Показ вистави «Проти кого дружимо» листопад вик. Савіна Л.Ф.

у ЗОШ№119

11. Показ вистави «Лоскутик» у ЗОШ№5 грудень вик. Столярський Ю.І.

12. Виставка дитячої творчості у ДШМ №6

«Зимові барви» грудень вик-чі від-луОТМ

13. Проведення класних концертів. грудень 2015р. класні керівники

травень 2016р.

14. Участь учнів та викладачів у грудень 2015р. вик. Мурза Л.А.

Новорічному концерті вик. Савіна Л.Ф.

15. Показ вистави «Золоте правило» березень вик. Савіна Л.Ф.

у Дитячій міський бібліотеці ім.Крупської

16. Концерт, присвячений 8 березня березень 2016 р. вик. Нестеренко Г. В.

17. Участь у обласному огляді – конкурсі березень 2016 р. вик. Русс Н.М.

дитячого танцю вик. Кошельник А.В.

18. Виставки робіт учнів образо- протягом викладачі: Тімохова Л.В.

творчого відділу. року Кошуба Н.В.,Медведєва Л.І.

19. Тематичний концерт-лекція «Різнобарвний березень вик. відділів

рушник»

20. Пасхальна виставка в ДШМ №6 квітень викладачі відділу

Участь у театралізованому святі квітень вик. Савіна Л.Ф «Івана Купала » вик. відділу

21. Звітний концерт школи. травень 16р. зас.директора з н.р.

ПЕДАГОГІЧНІ НАРАДИ

1.Затвердження секретаря педагогічних нарад. 28.08.15р. Директор.

2. Затвердження плану навчально-

виховної та методичної роботи. зас.директора з н.р.

3. Підготовка заходів до проведення Директор

Фестивалів та конкурсів

4. Затвердження заходів з додаткового набору. зас.директора з н.р. П. 1. Підсумки навчально-виховної та

методичної роботи за І чверть 22.10.15р Зав. відділам

по відділах. зас.директора з н.р.

2. Підсумки роботи школи за І чверть. Директор.

3. Різне.

Ш. 1. Підсумки навчальної роботи за І семестр. 05.01.16р. зас.директора з н.р.

2. Підсумки академконцертів та конкурсів

у І семестрі. Зав. відділами

3. Різне.

ІУ. 1. Підсумки навчальної роботи за Ш чверть. 20.03.16р. Зав. відділами

2. Затвердження строків перевідних та

випускних іспитів. Зав. відділами

У. 1. Підсумки перевідних та випускних

іспитів. 05.06.16р. Зав. відділами

2. Підсумки роботи школи протягом року.

3. Затвердження додаткових строків зас.директора з н.р.

для учнів, що не здали іспитів.

4. Затвердження списків учнів по

класах.

5. Заходи до набору на 2016-2017 н.р. Директор

ВИХОВНА РОБОТА

1.Проведення тематичного уроку «Живи 01.09.15р. викладачі

і процвітай, моя Україно!» відділів

2.Проведення тематичного уроку: «Одеса- 02.09.15р. викладачі

моє рідне місто» відділів

3.Проведення лекторію серед учнів старших

класів що до відзначення ювілейних дат діячів

української та світової культури :

-Йоган Штраус (до 190-річчя з дня народження ) 25.10.15р. Горлачьова т.Г.

-До 120-річчя з дня народження укр.комп, 25.12.15р. Пушкарьова І.А.

хорового диригента Г.Г.Верьовки

-Життя і творчість української поетеси 25.02.16р. Алтухова Д.А.

Лесі Українки (до 145-річчя від дня народження)

4.Випуск стінного друку теор. відділу, протягом року викладачі відділу

оформлення стендів до ювілейних дат:

М. Огінського,С. Єсеніна ,Клода Моне,Г.Гофмана,

П.О.Ренуара,М.А.Врубеля.

5.Участь в проведенні концертів виконавчих

відділів, присвячених ювілеям видатних

композиторів - класиків Л.Бетховена 17.12.15р. Пушкарьова І.А.

- В.А.Моцарта 27.01.16 Алтухова Д.А.

6.Відвідування концертів Філармонії, протягом року Класні керівники

театральних постанов.

7. Проведення екскурсій по музеях Класні керівники

та історичних пам’ятних місцях

рідного міста.

8. Проведення батьківських зборів. вересень, грудень, травень

Класні керівники

9. Відвідування концертів учнів школи протягом Зав. ф-ним відділом

ім. П.С. Столярського. року Зінченко О.М.

РОБОТА З БАТЬКАМИ

1. Загально шкільні батьківські збори,

вибір нового складу батьківського

комітету 10.09.15р. Директор

2. Батьківські збори по відділам грудень

травень Зав. відділами

3. Звітні концерти школи по грудень

відділам травень Зав. відділами

4. Звітний концерт школи травень 15р. Директор

5. Вручення свідоцтв випускникам 06.06.15р. Директор

ШЕФСЬКА РОБОТА

1. Допомога у концертній діяльності протягом викл. Мурза Л.А.

ЗОШ № 5 року викл. Качур Н.В.

2. Проведення концертів у ЗОШ № 5 протягом викл. Савіна Л.Ф.

року

3. Концерт для викладачів ЗОШ№5 02.10.15р. викл. Качур Н.В.

до Дня вчителя.

4. Концерт української музики для викл. Савіна Л.Ф.

учнів та викладачів ЗОШ № 5 березень викл. Качур Н.В.

5. Проведення спільних уроків протягом року викл. Алтухова Д.А.

з викладачами української та викл.Горлачьова Т.Г.

зарубіжної літератури ЗОШ №5 викл. Шулянська Л.Г.


ГОСПОДАРЧА РОБОТА

1. Підготовка класів до навчального

року. серпень Голова ПК Мурза Л.А.

2. Прибирання території школи протягом

року Голова ПК Мурза Л.А.

3. Заходи щодо благоустрою протягом Голова ПК Мурза Л.А

прилеглої території року Завгосп

4. Поповнення бібліотечного фонду. І півріччя бібліотекар

5. Забезпечення навчальних класів

необхідним обладнанням (муз. протягом

інструменти, технічні засоби, меблі). року Завгосп

6. Поточний ремонт класів ІІ квартал 2016р. Директор, Завгосп

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПЛАНУ

1. Відвідування методичних засідань протягом

відділів директором та завучем року

2. Проведення нарад активу школи Ш середа Директор

3. Відвідування уроків викладачів протягом

директором та завучем року

Заст. директора по Н-В роботі / Власополова І.Г./Распоряжения

Главная 
Адрес:  65110, город Одесса, ул. Балковская 42 a    Тел./факс: (048) 732 26 33  
Е-mail:art_school@ukr.net
1975 - 2014 г. _ART-SCHOOL-6_ Odessa
Работает на: Amiro CMS