Детская Школа Искусств ДШИ №6

Одесса

▹ Распоряжения


Приказы Распоряжения 


 

 Про набір учнів у школу на 2019-2020 навчальний рік

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 6 м. ОДЕСИ»

Н А К А З

“_23 квітня 2019 р. м. Одеса № 22-ОД

Про набір учнів у школу на 2019-2020 навчальний рік


У зв'язку із закінченням 2018-2019 навчального року

НАКАЗУЮ:

Провести набір учнів у школу на 2019-2020 навчальний рік:

1. Іспити 29.05 – 05.06.18 р. о 1200 – 1600 годинах

(крім неділі) на всі відділення у школі.

2. Прийом заяв від батьків з 13.05 до 28.05.18 р.

(крім неділі) о 1200 – 1700 годинах.


До складу приймальної комісії входять:

Голова комісії – Кушнаренко Г.І.

Заступник голови комісії – Власополова І.Г.

Члени комісії:

Зав. відділами: Зінченко О.М.

Мурза Л.А.

Нестеренко Г.В.

Білокурова Л.Б.

Алтухова Д.А.

Тімохова Л.В.

Бойко І.І.

Столярський Ю.И.


Директор школи Кушнаренко Г.І.Про затвердження структури 2017 – 2018 навчального року у ДШМ № 6

                                                                                                                             Н А К А З

31 серпня 2017 р. м. Одеса № 38-ОД

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 р. № 1/9-296 «Про структуру 2017 – 2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

НАКАЗУЮ:

1. Встановити тривалість 2017-2018 навчального року для всіх класів ДШМ № 6 з 1 вересня по 27 травня за семестровою системою:

- І семестр – 1 вересня по 24 грудня;

- П семестр – 09 січня по 27 травня.

2. Протягом навчального року встановити канікули:

- осінні – з 30 жовтня по 05 листопада;

- зимові – з 25 грудня по 08 січня;

- весняні – з 26 березня по 01 квітня

3. В разі виникнення необхідності дозволити зміну структури навчального року та графіка учнівських канікул з обов’язковим збереженням загальної кількості навчальних годин.

4. Здійснювати організацію навчально - виховного процесу у ДШМ № 6 за семиденним робочим тижнем.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи Кушнаренко Г.І.


Про розмір плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах

Н А К А З

31 серпня 2017 р. м. Одеса № 30 - ОД

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 р. №260 «Про встановлення розміру оплати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», та на підставі наказу Департаменту культури та туризму Одеської міської ради від 23.08.2017 р. № 38

НАКАЗУЮ:

1. Встановити з 1 вересня 2017 року для всіх початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) м. Одеси щомісячну плату за навчання у наступному розмірі:

- фортепіано – 180 грн.

- гітара – 200 грн.

- сольний спів – 200 грн.

- струнно – смичкові інструменти – 150 грн.

- хоровий клас – 150 грн.

- хореографічний відділ – 180 грн.

- театральний відділ– 150 грн.

- естрадний відділ – 150 грн.

- художній відділ – 180 грн.

- баян, акордеон – 120 грн.

- домра, балалайка, бандура – 120 грн.

- клас народної музики – 120 грн.

2. Право на безплатне навчання мають діти з багатодітних сімей, діти – інваліди, діти– – сироти, діти позбавлені батьківського піклування та інші категорії осіб, пільги для яких встановлені Законами України.

3. Вважати таким, що втратив чинність наказ департаменту культури та туризму Одеської міської ради від 26 січня 2016р. № 3 «Про розмір плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) м. Одеси у 2016 році»

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботі Власополову І.Г. та на бухгалтера Демішеву Н.О.

Директор школи Кушнаренко Г.І.ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ На педагогічній раді 31.08.2017р.

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КПНЗ «ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ м.ОДЕСИ»

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ - ДИРЕКТОР /КУШНАРЕНКО Г.І./ НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ «____» __________20__р.

ЗІ ШКОЛАМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

/КРИЖАЛКО Л.М./

«____» __________20__р.

П Л А Н

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 6 м. Одеси» НА 2017 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ:

1. Підготовка школи до Державної атестації.

2. Вдосконалення навчально - виховного процесу на засаді комплексного підходу до питань виховання та освіти учнів.

3. Формування світогляду, професійної майстерності юних виконавців.

4. Виховання активних пропагандистів музики.

5. Зміцнення матеріально – технічної бази.

6. Розширення співпраці з ЗО школами, бібліотеками, дитячими садками, інтернатами, Одеським училищем мистецтв та культури ім. К.Ф.Данькевича,

Одеським театрально-художнім училищем.

З метою здійснення основних напрямків роботи, до плану школи включено:

- Тематична робота щодо вивчення досвіду викладачів, семінарські заняття з методичних питань на відділах та за планом відділу учбових закладів та методики навчання облдержадміністрації.

- Підготовка методичного матеріалу до публікації у журналі «Мистецький простір» протягом року.

- Методичні доповіді, анотації, відкриті уроки, академічні концерти, заліки, методичні роботи викладачів школи з удосконалення учбових програм та розробки нових учбових програм, виконавчі семінари.

- Участь викладачів школи у педагогічних читаннях, конференціях, семінарах для викладачів шкіл естетичного виховання

- Участь учнів школи у міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях, конкурсах, оглядах.

- Проведення контрольних уроків згідно плану.

- Проведення з учнями старших класів заходів до відзначення ювілейних дат діячів української та світової культури

- Проведення спільних лекцій-бесід з учнями, спрямованих на розвиток логіки мислення та отримання естетичних орієнтирів.

2.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1. Затвердження шкільного плану роботи. 29.08.17 р. заст.дир. з н.р.

2. Затвердження індивідуальних планів роботи 22-30.08. зав. відділами з учнями.

3. Визначення строків проведення академічних концертів. 22-30.08. зав. відділами

4. Затвердження строків проведення перевідних та випускних іспитів. 22-30.08. заст.дир. з н.р.

5. Затвердження випускних програм 04.10.17р. Зав. відділами  заст.дир. з н.р.

6. «Посвята в першокласники» 15.09.17р. викладачі

7. Проведення заходів відносно набору учнів («День відкритих дверей школи»)   травень 2018р.

8. Атестація викладачів 21.03.18р. дир. Кушнаренко Г.І.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

1. Методичні засідання відділів: фортепіанний, ІІІ вівторок місяця

теоретичний, народний, вокально-хоровий, ІІ середа місяця зав. відділами

струнний відділ, відділ ОТМ, театральний ІІ понеділок місяця

2. Проведення академічних концертів з фаху. листопад зав. відділами

грудень 3. Проведення академічних концертів з додаткових інструментів. травень заст.дир. з н.р.

4. Залік по гамам. лютий зав. ф-ним відділом Зінченко О.М.

5. Технічні заліки. жовтень зав. відділами

6. Проведення академічного концерту ансамблю та акомпанементу.  грудень  зав. ф-ним відділом Зінченко О.М.

7. Проведення контрольних уроків з сольфеджіо, історії мистецтв. грудень Алтухова Д.А.зав. теорет. відділом

8. Проведення підсумкових уроків з сольфеджіо, історії мистецтв зав. теорет. відділом. травень Алтухова Д.А.

9. Проведення перевідних іспитів. квітень травень  зав. відділами  заст.дир. з н.р.

10.Прослуховування учнів випускного класу - грудень  квітень зав. відділами

11. Прослуховування учнів І класу. січень лютий зав. відділами

12. Проведення випускних іспитів. травень Директор

3.

ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ МАЙСТЕРНОСТІ.

1. Робота семінарів по вивченню педагогічного репертуару. П середа зав. відділами

а) «Ансамблі в репертуарі ДШМ» 16.10.17р. « П'єси: ІV - VI кл.» 17.05.18р. зав. ф-ним відділом Зінченко О.М.

б) «Робота над гамами з учнями молодших класів» 27.12.17р. «Робота над твором великої форми» 23.05.18р. зав. нар. відділом  Мурза Л.А.

в) «Робота над постановкою з учнями молодших класів».  11.10.17р.  «Стилістичні особливості скрипкових концертів А.Вівальді» 14.02.18р. зав.струн.відділом Білокурова Л.Б.

г) «Романс в репертуарі учнів класу сольного співу ДШМ» 10.01.18р. зав. вок.-хорового відділу Нестеренко Г.В.

2. Робота вокального ансамблю щосереди викладачів школи   зав. вок.-хорового відділу Нестеренко Г.В.

3.  Робота оркестру викладачів та учнів школи. щосереди кер. Кушнаренко Г.І. диригент Петкова І.В.

4. Робота фольклорного дитячого колективу  протягом року  викл. Власополов Ю.О., Савіна Л.Ф

5. Робота дитячого гітарного ансамблю протягом року викл. Кузьменко О.І.

6. Робота ансамблю балалайок протягом року кер. Мурза О.А.,

7. Доповіді та методичні розробки:

а) «Роль фортепіанного ансамблю та розвиток навичок ансамблевої гри в молодших і середніх класах ДШМ» 21.09.17р. викл. Зінченко О.М

б) « Культура співу » 13.09.17 р. викл. Пушкарьова І.А.

в) «Основи бісероплетіння у ДШМ» 11.10. 17р. викл. Медведєва Л.І.

г) « Використання інформаційнно - комунікаційних технологій на уроках музичної літератури, історії мистецтв, сольфеджіо». 11.10. 17р. зав.теор.відділом  Алтухова Д. А.

д) «Гра на пам'ять» 18.01.18р. викл.Кондрацька О.В.

є) «Початкове навчання у класі фортепіано» 19.04.18р. викл. Швецова О.А.

ж) «Мотивація занять музикою у початковий період навчання» 28.03.18р. вик. Кузьменко О.І.

з) «Методика навчання майстерності актора і режисури опери» 18.02.18р. зав.театр.відділом Столярський Ю.Й.

і) «Основні елементи зовнішньої і внутрішньої техніки актора» 25.03.18р. викл. Савіна Л.Ф.

к) «Основи скрипкової вібрації». 11.04.18р. зав.стр.відділом Білокурова Л.Б.

л) Анотація збірки: «Ансамблі для фортепіано Т.Смирновоі та В. Птушкіна» 15.02.18р. викл. Зінченко О.М.

                                                                                                 4.

8. Відкриті уроки:

а) з уч.ІІІ кл.Гринчуком І.(віолончель) за темою: «Робота над якістю звука в творі кантиленного характеру»  13.09. 17р. викл.БосеряшвіліЛ.П.

б) викладача-методиста ОУМК  їм.К.Ф. Данькевича Резнік Д.Б. 19.10.17р. зав. ф-ним відділом Зінченко О.М.

в) з муз.літератури з учнями класу за темою: « Природа в музиці, пейзаж в музиці» 4 22.09 17 р. зав.теор.відділом Алтухова Д. А.

г) з уч.V кл.Щербаковим І. (скрипка) за темою: «Робота над інтонацією при виконанні етюдів». 08.11. 17р. зав.стр.відділом з Білокурова Л.Б.

д) з історії мистецтв з учнями 5 класу за темою: «Древні цивілізації. Мистецтво Скіфів» 08.11.17 р. викл. Горлачьова Т. Г.

є) Відкритий урок з сучасної хореографії з учнями 4 кл. листопад вик. Комзурової К.М.

ж) з учнем молодшого класу за темою: «Розвиток технічних можливостей учня по класу гітари» 25.10.17р. вик. Ворохобіна К.Д.

з) Відкритий урок викладача Савіної Л.Ф. 22.12.17р. «Основні напрями розвитку акторської майстерності у учнів молодшого віку»   зав.театр.відділом Столярський Ю.І.

і) Відкритий урок з композиції  «Дощ» (Школьник С.О.)   06.11.17р. зав.відділом ОТМ Тімохова Л.В.

к) Майстер – клас з учнем балалаєчником 08.11.17р. доцент ОНМА

«Втілення художнього образу у творі за допомогою ім. А.В.Нежданової,

технічних засобів» заслужений артист України Мурза О.А.

л) Відкритий урок з ДПМ 14.03.18р.

«Композиція з ґудзиків» викл. Леховець О.Р.

м) Сольфеджіо з учнями 6 класу за темою: 14.02.18 р. викл. Пушкарьова І. А.

« Ритмічне виховання на уроках

сольфеджіо»

н) З уч.VI кл.Сахаровою С.(скрипка) 21.03. 18р. викл.Шаповалова А.В.

за темою: «Робота над ритмом при

виконанні творів сучасних українських композиторів».

о) Відкритий урок з учнем молодшого класу 25.04.18р. вик. Петкова І.В.

за темою «Робота над цілісністю ст.вик. ОНМА

форми і змістом твору» ім. А.В. Нежданової Брикайло С.Є.

п) Відкритий урок з народної 08.11.17р. вик. Наумчик Н.О.

хореографії з учнями 2 кл.

р) «Методика застосування вправ для грудень 2017р.

розвитку діапазону у класі сольного співу» викл. Качур – Невська Н.В

с) «Питання методики викладання березень 2018р. зав.вок.відділом

в хоровому класі Нестеренко Г.В.

5.

т) «Основи формування технічних навичок

в класі естрадного вокалу » квітень 2018 р. викл.Арутюнян А.А.

9. Школа вокальної майстерності.

«Школа вокальної майстерності.Традиції одеського вокального

мистецтва»:

1) Майстер-клас з вокальної майстерності зав.відділу

викладача – методиста ДШМ № 6 жовтень 2017р. викл. Нестеренко Г.В.

Францескевич І.В.

2) Театралізована постановка

дитячої опери М.Лисенка вик. Нестеренко А.В.

«Коза-Дереза» листопад 2017р. вик. Качур Н.В.

10. Участь у педагогічних конференціях семінарах, конкурсах,

фестивалях:

- викладачів фортепіанного відділу листопад 2017р. зав.ф-ного від-лу

Зінченко О.М.

- семінар-практикум для жовтень 2017р. зав.театр. від-лу

викладачів театрального відділу лютий 2018р. Столярський Ю.І.

- викладачів струнно-смичкових жовтень 2017р. зав.струн. від-лу

інструментів Білокурова Л.Б.

- викладачів теоретичних дисциплін. жовтень 2017р. зав.теорет. від-лу

Алтухова Д.А.

- викладачів відділів народних жовтень 2017р. зав.нар.від-лом

інструментів педагогічної конференції по секціях. Мурза Л.А.

- викладачів хореографічного

відділення у семінарському занятті. жовтень 2017р. зас.директора з н.р.

- викладачів образотворчого відділу. жовтень 2017р. зав. від-лом ОТМ

- участь у семінарському занятті на базі січень 2018р. зав. від-лом ОТМ

«ДХШ №1» викладачів образотворчого відділу Тімохова Л.В.

- участь у семінарському занятті на базі березень 2018р. зав. від-лом ОТМ

«ДХШ №1» викладачів образотворчого відділу Тімохова Л.В.

- участь у педагогічній конференції для жовтень 2017р. зав. вок. від-лом

викладачів вокально-хорових дисциплін Нестеренко Г.В.

11. Виставка дитячої творчості у ДШМ №6 вересень 2017р. вик-чі від-лу ОТМ

«Улюблені казки »

12. Виставка дитячої творчості «Барви осені» жовтень 2017р. вик-чі від-лу ОТМ

13. Показ вистави О.Ємельянової «Кіт навпаки» 28.11.17р. Савіна Л.Ф.

14. Ю.Й.Столярський. Вистава за мотивами листопад 2017р. Столярський Ю.І.

п’єси Островського «Одруження Бальзамінова»

15. Опера М.Лисенка «Коза - дереза» листопад 2017р. Столярський Ю.І.

спільно з вокально-хоровим відділом Нестеренко Г.В.

16. Г. Остер «Кошеня на ім’я Гав» 18.12.17р. Столярський Ю.І.

17. Прем’єра вистав:

М.Полянська. «Зимушка - зима» 20.12.17р. викл. Савіна Л.Ф.

М.Малєва «Новорічна казка» 25.12.17р. викл. Савіна Л.Ф

6.

18. Л. Тітова «Вельмишановний Тузик» 26.03.18р. Столярський Ю.Й.

19. С. Бєлов «Проти кого дружимо» 28.03.18р. Савіна Л.Ф.

20. Участь учнів вокального відділу у конкурсах:

1) Міжнародний фестиваль -

конкурс творчості«Golden Fest» жовтень 2017 р. Зав.відділу

2) «Зіркові діти» листопад 2017 р. Нестеренко Г.В.

3) «Юні голоси Одеси.

Одеське бельканто» листопад 2017 р.

4) «На крилах пісень» жовтень 2017 р.

5) «Рідна мати моя» березень 2018 р.

6) «Співуча перлина» березень 2018 р.

7) «Сонячний струм» квітень 2018 р.

8) «Фонтанська весна» травень 2018 р.

21. Участь учнів фортепіанного відділу у конкурсах:

1) Участь у VІ відкритому міському 29.11.17р. зав. відділом

конкурсі «Юний віртуоз» Зінченко О.М.

2) Участь у ХІІІ обласному фестивалі 06.12.17р. зав. відділом

«Струмочки» Зінченко О.М.

3) Участь у ХІ Відкритому територіальному

Фестивалі - конкурсі «Юний концертмейстер» 17.02.18р. зав.відділом

Зінченко О.М

4) Участь в обласному конкурсі ф - ної березень 2018р. зав. відділом

музики «Classic QUEST» Зінченко О.М.

5) Участь у VІІ відкритому березень 2018р. зав. відділом

фестивалі-конкурсі «Крок до успіху» Зінченко О.М.

6) Участь в обласному огляді учнів квітень 2018р. зав. відділом

старших класів Зінченко О.М.

7) Участь у VII муніципальному травень 2018р. зав. відділом

відкритому фестивалі-конкурсі Зінченко О.М.

«Фонтанська весна»

8) Проведення шкільного конкурсу 27.10.17р. зав.відділом

«Музичні акварелі» Зінченко О.М.

22. Участь учнів відділу ОТМ у конкурсах:

1)Участь у всеукраїнському конкурсі зав. відділом

« Об’єднаймося ж, брати мої», Тімохова Л.В.,

присв. Т.Г.Шевченко січень 2018р.

2)Участь у конкурсі «Кожен спроможен зав. відділом

випробувати себе» номінація Тімохова Л.В.,

«художник-ілюстратор лютий 2018р.

3) Всеукраїнський конкурс зав. відділом

«Греція очима дітей» - березень2018р. Тімохова Л.В.,

23. Участь учнів народного відділу у конкурсах:

1) Участь у Х Міжнародному конкурсі 20 – 24.11.17р.

виконавців на народних інструментах вик. Мурза О.А.

«Кубок Белогорья» (м. Бєлгород, Росія)

7.

2)Участь у ХІІІ обласному фестивалі грудень 2017р. зав. відділом

«Струмочки». Мурза Л.А.

3) Участь у XI Відкритому територіальному 17.02.18р. зав. відділом

фестивалі «Юний концертмейстер» (м. Чорноморськ) Мурза Л.А.

4) Участь у XIІІ Відкритому територіальному 23.03.18р. зав. відділом

фестивалі виконавців на народних інструментах Мурза Л.А.

«Оберіг» (м. Чорноморськ)

5) Участь у XХІІІ Всеукраїнському конкурсі березень 2018р. зав. відділом

виконавців на народних інструментах Мурза Л.А.

«Провесінь» (м. Кіровоград)

6) Участь в обласному конкурсі солістів- березень 2018р. зав. відділом

учнів старших класів Мурза Л.А.

7) Проведення шкільного конкурсу «Український віночок» Мурза Л.А. 26.04.18р. зав. відділом

8) Участь у муніципальному відкритому фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької творчості « Фонтанська весна» травень вик. відділу

24. Участь учнів хореографічного відділу у конкурсах:

1) Фестиваль – конкурс дитячої творчості«Білий парус»і грудень 2017р. викладачі відділу

2) Всеукраїнський фестиваль – конкурс  «Одеса зустрічає друзів» березень 2018р. викладачі відділу

25. Прем’єра вистав:

1) Ю.І.Столярського «Одруження Бальзамінова» за мотивами п’єси Островського листопад 2017р. Столярський Ю.І.

2) О.Ємельянова. «Кіт навпаки» 28.11.2017р. Савіна Л.Ф.

3) Г. Остер «Кошеня на ім’я Гав» 18.12.2017р. Столярський Ю.І.

4) М.Полянська «Зимушка - зима» 20.12.2017р. Савіна Л.Ф.

5) М.Малєв «Новорічна казка» 25.12.2017р. Савіна Л.Ф.

6) Л. Муур «Крихітка єнот і той, хто сидить у ставку»19.02.2018р. Столярський Ю.І.

7) Л. Тітова «Вельмишановний Тузик» 26.03.2018р. Столярський Ю.І.

8) С. Бєлов. «Проти кого дружимо» 28.03.2018р. Савіна Л.Ф.

9) Ю. Столярський. «Кошеня на ім’я Гав» за мотивами п’єси Остера 12.04.2018р. Столярський Ю.І.

10) Ю. Столярський. «Принцеса і свинопас» за мотивами казки Г.Андерсена 14.05.2018р. Столярський Ю.І.

11) В.Губарєв «Королівство кривих дзеркал» 23.05.2018р. Савіна Л.Ф.

12) Ю. Костєва «Шалені пригоди» 26.05.2018р. Савіна Л.Ф.

26. Продовження співпраці з ЗОШ №5:

Дитяча філармонія: «Естетичне виховання учнів - крок до майбутнього».

Проведення спільних лекцій-бесід з учнями ЗООШ № 5, спрямованих на розвиток логіки мислення та отримання естетичних орієнтирів. вик. Школьник С.О.

Теми:

1. Сім чудес світу. жовтень 2017 р.

2. Сім чудес світу (частина 2-а). жовтень 2017 р.

8.

3. Дещо з математики. листопад 2017 р

4. Дещо з математики (частина 2-а). листопад 2017 р.

5. Малюнки письменників. грудень 2017 р.

6. Музика в поезії. грудень 2017 р.

7. Гімн про любов (лірична поезія 19 - 20 століть) січень 2018 р.

8. Про старі і нові календарі. січень 2018 р.

9. Історичні анекдоти. лютий 2018 р

10. З історії епіграми. лютий 2018 р.

11. Багатоликий жанр пародії. березень 2018 р.

12. Мініатюри Михайла Жванецького. березень 2018 р.

13. Парадокси різних часів (думаємо вголос). квітень 2018 р

14. У світі паліндромів. квітень 2018 р

15. Крилаті слова (походження і застосування). травень 2018 р.

16. Знаменитості жартують. травень 2018 р.

Міжпредметний зв’язок протягом року викладачі ЗОШ №5

- «Осінні мотиви в мистецтві » листопад 2017 р. викл.Шулянська Л.Г.

- « Григорій Сковорода –найвидатніший український поет і філософ»   грудень 2017р. викл.Пушкарьова І.А.

/До 295-річчя з дня народження/ - «А.С.Даргомижський - засновник реалістичного лютий 2018р. напрямку російської музики.(Опера «Русалка») викл. Горлачьова Т.Г.

27. Робота оркестру викладачів та учнів школи. щосереди кер. Кушнаренко Г.І.  диригент Петкова І.В

28. Робота педагогічного вокального ансамблю. п’ятниця кер. Нестеренко Г.В.

29. Педагогічні виконавчі семінари. за планами відділів Зав. відділами

30. Участь викладачів та учнів вiддiлу у святкових, звітних, та шефських концертах школи. протягом уч .року всі викл.відділів

30. Участь у обласному огляді-конкурсі вокальних ансамблів, солістів січень – квітень 2018р. зав.відділу Нестеренко Г.В.

ВИХОВНА РОБОТА

Проведення з учнями старших класів заходів до відзначення ювілейних дат діячів української та світової культури з використанням аудіо та відео матеріалів :

1) Тематичний урок: «До 130-річчя Одеського Національного Академічного теару опери та балету»  жовтень 2017 р. Зав.теор.відділом Алтухова Д. А.

2) Конкурс рефератів за темою:

- «Антоніо Вівальді-видатний італійський композитор, скрипаль, диригент і педагог епохи » /До 340-річчя від дня народження/ березень 2018р. викл. Горлачьова Т. Г.

3) Лекція-концерт:« До 175-річчя від дня народження Едварда Гріга норвезького композитора і диригента» травень 2018 р. викл. Пушкарьова І.А.                                                                                       9.

4) Лекція - концерт: «Майстри   української вокальної музики» листопад 2017р.  викл.Пушкарьова І. А. 

5) Випуск стінного друку теор. відділу, оформлення стендів до ювілейних дат:   протягом року викл. відділу

-200 років від дн народженния художника-марініста І.К.Айвазовського серпень 2017р. викл. Шулянська Л. Г

-120-річчя з дня заснування Одеського училища мистецтв і культури ім.К.Ф.Данькевича Алтухова Д. А. жовтень 2017 р. Зав. відділом

-85-р.від дня народження Р.Щедрина- радянського композитора,піаніста,педагога  грудень 2017р.  викл. Горлачьова Т.Г.

-50 років від дня смертіБ.М.Лятошинського- українського композитора   квітень 2018 р. викл. Пушкарьова І. А.

6) Відвідування концертів Філармонії,театральних постанов. протягом року викл. відділу

7) Проведення екскурсій по музеях та історичних пам’ятних місцях рідного міста. протягом року викл. відділу

8) Проведення батьківських зборів. вересень, грудень, травень Класні керівники

9) Вiдвiдування виставок та експозицій протягом уч.року

10) Відвідування концертів учнів школи ім. П.С. Столярського. протягом Зав. ф-ним відділомроку Зінченко О.М.

11) Посвята у першокласники 15.09.17р. зав.відділами

12) Проведення шкільного конкурсу  «Український віночок» 26.04.18р. викл.нар.відділу

13) Проведення фольклорного свята «Різдвяні вечорниці» 11.01.18р. вик-чі: Власополов Ю.О., Савіна Л.Ф , Петкова І.В.

ПЕДАГОГІЧНІ НАРАДИ

І. 1.Затвердження секретаря педагогічних нарад. 31.08.17р. Директор

2. Затвердження плану навчально-виховної та методичної роботи. заст.директора з НР

3. Підготовка заходів до проведення Директор

Атестації школи

4. Затвердження заходів з додаткового набору. заст.директора з НР П. 1. Підсумки навчально-виховної та

методичної роботи за І чверть 25.10.17р. по відділах. Зав. відділам  заст.директора з НР

2. Підсумки роботи школи за І чверть. Директор

Ш. 1. Підсумки навчальної роботи за І семестр. 26.12.17р. заст.директора з НР

2. Підсумки академконцертів та конкурсів у І семестрі. Зав. відділами

3. Підсумки висновків атестаційної комісії.

ІУ. 1. Підсумки навчальної роботи за Ш чверть. 26.03.18р. Зав. відділами

2. Затвердження строків перевідних та випускних іспитів. Зав. відділами

10.

У. 1. Підсумки перевідних та випускних іспитів. 30.05.18р. Зав. відділами

2. Підсумки роботи школи протягом року.

3. Затвердження додаткових строків для учнів, що не здали іспитів.заст.директора з НР

4. Затвердження списків учнів по класах.

5. Заходи до набору на 2018-2019 н.р. Директор

РОБОТА З БАТЬКАМИ

1. Загально шкільні батьківські збори, 08.09.17р. вибір нового складу батьківського комітету Директор

2. Батьківські збори по відділам грудень - травень Зав. відділами

3. Звітні концерти школи по відділам   грудень - травень Зав. відділами

4. Звітний концерт школи травень 18р. Директор

5. Вручення свідоцтва випускникам 08.06.18р. Директор

ШЕФСЬКА РОБОТА

1. Допомога у концертній діяльності протягом року викл. Мурза Л.А. ЗОШ № 5  викл. Качур Н.В.

2. Проведення концертів у ЗОШ № 5 протягом року викл. Савіна Л.Ф.

3. Концерт для викладачів до Дня вчителя. ЗОШ№5 28.09.17р. викл. Качур Н.В.

4. Концерт української музики для викл. Савіна Л.Ф.

учнів та викладачів ЗОШ № 5 березень викл. Качур Н.В.

5. Проведення спільних уроків протягом року викл. Алтухова Д.А.

з викладачами української та викл.Горлачьова Т.Г.

зарубіжної літератури ЗОШ №5 викл. Шулянська Л.Г.

ГОСПОДАРЧА РОБОТА

1. Підготовка класів до навчального року серпень Голова ПК Мурза Л.А.

2. Прибирання території школи протягом року Голова ПК Мурза Л.А.

3. Заходи щодо благоустрою протягом прилеглої території року. Голова ПК Мурза Л.А Завгосп

4. Поповнення бібліотечного фонду. І півріччя бібліотекар

5. Забезпечення навчальних класів необхідним обладнанням (муз. інструменти, технічні засоби, меблі). протягом року Завгосп

6. Проведення монтажу автоматичної жовтень 2017р.

пожежної сигналізації (АПС), забезпечення виведення сигналу АПС на пульт централізованого цілодобового спостереження ГУ МНС України.

11.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПЛАНУ

1. Відвідування методичних засідань протягом

відділів директором та завучем року

2. Проведення засідань Ради школи Ш середа Директор

3. Відвідування уроків викладачів протягом директором та завучем року

Заст. директора по Н-В роботі / Власополова І.Г./


Адрес:  65110, город Одесса, ул. Балковская 42 a    Тел./факс: (048) 732 26 33  
Е-mail:art_school@ukr.net
1975 - 2014 г. _ART-SCHOOL-6_ Odessa
Работает на: Amiro CMS